Om oss

W Initiative er en humanitær stiftelse som skal bidra til økt livskvalitet for barn og unge. Gustav Magnar Witzøe har vokst opp på en liten øy på trøndelagskysten, i et lokalsamfunn hvor dugnadsånd faller like naturlig som regnet om høsten. W Initiative er en stiftelse etablert av Gustav Magnar, som på en strukturert måte skal videreføre denne dugnadsånden.

Gustav Magnar Witzøe

Initiativtaker og styreleder

Gustav Magnar Witzøe er norsk bedriftseier i sjømatnæringen. Han er arving av fiskeoppdrettsselskapet Salmar og hovedaksjonær i eierselskapet Kvarv AS. Witzøe er også engasjert i eiendomsprosjekter lokalt, og investerer i ulike oppstartsselskaper. Gustav Magnar Witzøe har startet W Initiative for å bidra til bedre livsvilkår og likere muligheter for barn og unge.

Heri Ramampiaro

Styremedlem

Heri Ramampiaro er instituttleder og professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har tidligere vært leder for forskningsgruppen for Data og kunstig intelligens, og leder for Telenor – NTNU AI-Lab (nå Norwegian Open AI-Lab). Heri er brennende opptatt av at forskning skal ha samfunnsnytte.

Magnus Witzøe

Styremedlem

Magnus er sivilingeniør fra industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han jobber til daglig med forretningsutvikling innen elektrisk mobilitet for Circle K. Magnus er født og oppvokst i Oslo, men har tilbrakt mange av sine barndoms sommere hos familie på Frøya og er veldig stolt av sin tilhørighet til øya.

Kristina Jørgensen

Styremedlem

Styremedlem Kristina Jørgensen jobber til daglig som advokatfullmektig innenfor sivile saker og straffesaker i advokatfirmaet Wiig og Co i Trondheim. Jørgensen har master i rettsvitenskap fra UiB og LLM med spesialisering i internasjonal strafferett. Hun har undervist i og forsket på barnevernsrett, og har i tillegg erfaring fra arbeid i Gatejuristen.

Elisabeth K. Vesterbekkmo

Styremedlem

Elisabeth K. Vesterbekkmo er overlege ved Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs hospital og Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin. Hun er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og PhD-kandidat ved Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU. Elisabeth er en del av Olympiatoppens eksterne helsenettverk og innehar flere styreverv.

Eirik Bøe Sletten

Daglig leder

Eirik Bøe Sletten er advokat, utdannet fra Universitet i Oslo og jobber til daglig hos Pretor Advokat AS i Trondheim. Sletten har tidligere jobbet som seniorrådgiver/plankoordinator hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Han jobber i dag i hovedsak med plan- og bygningsrett, fast eiendom og personvern. Sletten er også valgkretsleder for Sør-Trøndelag i Gjensidigestiftelsen, og innehar flere styreverv.