The W Initiative

W Initiative er en humanitær stiftelse som skal bidra til økt livskvalitet for barn og unge. Dette skal vi gjøre ved å støtte prosjekter som styrker barns kompetanse, bedrer barns helse og gir likere muligheter.

En stiftelse for likere muligheter

Stiftelsen kan støtte prosjekter både i og utenfor Norge. Arbeidet skal være forankret i FNs sentrale bærekraftmål 3, 4, 5, 6 eller 10. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

W Initiative skal bidra til økt kompetanse, bedre helse, og likere muligheter.

Et ønske om å gjøre en forskjell

Jeg har et ønske om å bidra. Spesielt meningsfullt er det når det handler om barns helse og muligheter i livet. Målet må være at W Initiative kan gjøre en forskjell for barn og unge
Gustav Magnar Witzøe
Initiativtaker og styreleder i W Initiative

Prosjekter vi har støttet

iWash – Uganda

FNs bærekraftsmål nummer 6 handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning og gode sanitærforhold for alle, innen 2030. Derfor støtter W Initiative iWASH i regi av Right to Play i Uganda.

Les mer om iWash

Norway Safe Houses - Fiji

På Fiji støtter vi FijiStiftelsen i byggingen av to flerbruks evakueringsbygg i området Wainibuka.

Les mer om vårt prosjekt på Fiji