Norway Safe Houses - Fiji

På Fiji støtter vi FijiStiftelsen i byggingen av to flerbruks evakueringsbygg i området Wainibuka.

Dette er sårt tiltrengte evakueringshus når stormer og sykloner herjer på Fiji. De vil i tillegg huse et bibliotek, skolerom, helserom, en lokal kvinnebedrift og hygiene-fasiliteter. Fiji rammes av sykloner hvert eneste år og i slutten av februar 2016 ble Wainibuka hardt rammet av den kraftigste syklonen som noensinne er målt på den sørlige halvkule. Mange mistet livet og skadene i Wainibuka var enorme. Det er et stort behov for et sikkert sted å være når stormene herjer.

24 NOK

I 2021 ble det anslått at 30 prosent av voksne fijianere lever for under 24 kroner dagen.

De fleste innbyggerne

i området hvor byggene ligger er bønder som lever under den nasjonale fattigdomsgrensen.

FijiStiftelsen er en liten, ideell stiftelse. De er også ubyråkratiske, og politisk og religiøst uavhengig. De gir bistand til lokalt initierte utviklingsprosjekter på Fiji. Deres fokus er på barn, utdanning og hjelp til selvhjelp – for det er de lokale som kjenner sin egen virkelighet best. Dette gjør at folk er i stand til å videreføre prosjektene på egen hånd uten å være avhengig av FijiStiftelsen.

Prosjektet vårt på Fiji ledes av en lokal prosjektleder, Lisa, og et lokalt entreprenørfirma, SSS Builders, som har forpliktet seg til å ta inn lokale unge som praktikanter. På den måten får de en fot innenfor arbeidslivet. Evakueringshusene vil stå ferdige i løpet av juni 2024.