Idrettsfond 2023

Over 400 barn var samlet til Tennisfest med Casper Ruud og W Initiative 4. desember. Nå oppretter vi et lokalt idrettsfond på 1 million kroner til støtte for barn og unge som vil delta i organisert idrett.

Det var stor stemning da tennisstjernen Casper Ruud spilte tennis med barn fra første til syvende klasse i Lade Tennishall i Trondheim søndag 4. desember. Ruud fikk også testet seg i en spennende oppvisningskamp mot Trondheims beste tennisspiller, Vincent Patry.

– Det var utrolig morsomt å være her og jeg er rørt over at det kom så mange barn som aldri før har spilt tennis, sa Casper Ruud i etterkant av arrangementet.

Ruud er global ambassadør for stiftelsen W Initiative, opprettet av Gustav Magnar Witzøe.

Flere kutter i barns idrettsaktiviteter

Som oppfølging til tennisfesten ønsker Witzøe å bidra til at flere barn og unge får delta i idrett, og oppretter derfor et lokalt idrettsfond.

– Det er mange som må prioritere hardt nå som det er mer krevende økonomiske tider. Flere medier har rapportert om at familier må kutte barnas idrettsaktiviteter fordi utgiftene øker. Det synes jeg er synd, fordi idrett er en utrolig viktig aktivitet for barn og unge. Derfor oppretter vi dette idrettsfondet, sier Gustav Magnar Witzøe.

Alle klubber og lag i Trøndelag kan søke

Idrettsfondet er for klubber og lag i Trøndelag for året 2023. Klubber og idrettslag som er registrert i NIF kan søke om støtte for å dekke deltakeravgift for medlemmer som trenger det i 2023 innen 31. januar 2023.

– Støtten er i hovedsak ment til å gå til å dekke deltakeravgift til lavinntektsfamilier som trenger støtte for å delta i organisert idrett. Det blir opp til klubbene å vurdere behovet for støtte, og det er ingen andre kriterier enn at laget må være organisert i NIF og befinne seg i Trøndelag, sier Eirik Bøe Sletten, daglig leder av W Initiative.

Organisert idrett er viktig

W Initiative er en humanitær stiftelse som skal bidra til økt livskvalitet for barn og unge. – Det å delta i organisert idrett er viktig for alle, men vi vet at barn og ungdom fra familier med lav inntekt ofte faller utenfor. Som et ledd i vårt arbeid med å øke livskvalitet for barn og unge ønsker vi derfor å støtte opp om deltakelse i idrett for alle, sier Sletten.

Fakta

2023

• Klubber og idrettslag i Trøndelag som er registrert i NIF kan søke om støtte for å dekke deltakeravgift for 2023 • Støtten skal dekke deltakeravgift for lavinntektsfamilier som trenger støtte for å delta i organisert idrett. Klubb/idrettslag foretar egen behovsprøving.

Beløp

1 mill.

• Maksbeløp per klubb: kr. 20 000,- • Størrelse på fondet kr. 1 000 000,- • Klubber og idrettslag som mottar støtte plikter innen 1. april 2023 å rapportere til W Initiative hvor mange barn som har mottatt støtte, og tilbakebetale beløp som ikke er benyttet til formålet.

Søknad sendes til soknad@w-inititive.com innen 15. februar 2023.