Idrettsfond 2024

I 2024 dobler vi idrettsfondet til to millioner kroner. Her kan du søke støtte til ditt idrettslag.

I to år på rad har W Initiative arrangert tennisfest med Casper Ruud i Trondheim. Tennisfesten er et arrangement hvor barn i Trondheim og omegn får teste ut forskjellige idretter. I desember 2022 opprettet vi et lokalt idrettsfond til støtte for barn og unge som vil delta i organisert idrett. 24 lokale idrettslag søkte, og fikk støtte til blant annet treningsavgift, utstyr, reiser og cup. Fristen for å søke om støtte fra Idrettsfondet 2024 gikk ut 1.mars 2024.

Flere kutter i barns idrettsaktiviteter

Som oppfølging til tennisfesten opprettet Witzøe et lokalt idrettsfond for å bidra til at flere barn og unge får delta i idrett.
- Vi ser hvor mye det betyr for de som møter opp. Flere av barna her driver med idrett allerede, men for mange er dette første gang de setter sine bein i en idrettshall. Og i år har vi klart å invitere enda flere barn som av ulike grunner ikke har fått mulighet til å delta i organisert idrett, sier Witzøe, som etablerte W Initiative i 2021.

2 millioner

I 2024 dobler vi idrettsfondet til to millioner kroner.

Idrettsfondet

skal deles ut til lokale klubber og idrettslag i Trøndelag og målet er at enda flere barn skal få mulighet til å delta i organisert idrett.

Alle klubber og lag i Trøndelag kan søke

Idrettsfondet er for klubber og lag i Trøndelag. Klubber og idrettslag som er registrert i NIF kan søke om støtte for å dekke deltakeravgift for medlemmer som trenger det i 2024 innen 1. mars 2024. Det er opp til klubbene å vurdere behovet for støtte, og det er ingen andre kriterier enn at laget må være organisert i NIF og befinne seg i Trøndelag. Fristen for å søke om støtte fra Idrettsfondet 2024 gikk ut 1.mars 2024.

Støtten er i hovedsak ment til å gå til å dekke deltakeravgift til lavinntektsfamilier som trenger støtte for å delta i organisert idrett.
Eirik Bøe Sletten
Daglig Leder i W Initiative