iWash – Uganda

FNs bærekraftsmål nummer 6 handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning og gode sanitærforhold for alle, innen 2030. Derfor støtter W Initiative iWASH i regi av Right to Play i Uganda.

W Initiative samarbeider med Right To Play

W Initiatives første prosjekt er iWASH i regi av organisasjonen Right to Play. iWASH står for Water, Sanitation and Hygiene.

I dag står 2,2 milliarder av verdens befolkning uten rent drikkevann og bare i Uganda mangler 9 millioner barn tilgang på drikkevann og håndvaskfasiliteter på skolen. Dette har fatale følger, både for barnas helse og deres utdanningsløp.

Prosjektet skal gå over 12 måneder og sikre tilgang til trygge og rene vaskemuligheter for lokale barn og flyktningbarn i distriktene Isingiro, Kamwenge and Kyegegwa i Uganda. Prosjektet vil også bidra til økt forståelse for viktigheten av god håndhygiene.

– Tilgang på rent vann og god hygienepraksis er livsviktig. Ikke bare bedrer det barnas helse og gir dem bedre forutsetninger for å fullføre skolen, de blir også endringsagenter for sine foreldre og kan spre kunnskap som gir ringvirkninger for et helt samfunn, forteller Jimmy Vika, National Director i Right To Play Norge.

Særlig for jenter er gode og trygge sanitæranlegg på skolen avgjørende. Mange jenter mister én til fire skoledager i måneden, eller dropper helt ut av skolen som følge av at de kommer i puberteten, og behovet for gode og trygge sanitære forhold øker.

Uganda, Mars 2023
Uganda, Mars 2023
Uganda, Mars 2023
Right to Play
Right to Play
Right to Play
Right to Play

Fakta

4620 barn

Gjennom iWASH-prosjektet skal 4620 barn mellom tre og åtte år få stabil tilgang til rent drikkevann og 2200 jenter skal få toalettfasiliteter og opplæring i menstruell hygiene.

Fakta

2,2 milliarder

I dag står 2,2 milliarder av verdens befolkning uten rent drikkevann.

W Initiative og iWASH bidrar til bedre sanitær- og drikkevannsforhold for 4620 barn

iWASH-prosjektet bygger videre på Right To Plays og UNICEFs tidligere prosjekter i Uganda og skal øke tilgangen på trygge, rene og kjønnsspesifikke sanitæranlegg for flyktningbarn og barna i lokalsamfunnene i Isingiro, Kamwenge og Kyegegwa. W Initiative skal samarbeide tett med Right To Play gjennom hele prosjektet, og bidra med kapital, kompetanse og personlig involvering. iWASH gir opplæring i, og sprer kunnskap om, hygienepraksis som forebygger sykdom og styrker læringsmiljøet i grunnskolen. Prosjektet skal gjennomføres på 47 førskoler og 12 grunnskoler og skal i løpet av 12 måneder forbedre sanitær- og drikkevannforholdene til 4620 barn.

Dette skal gjøres ved å bygge kjønnsspesifikke toalettfasiliteter, bygge garderober med vanntilgang for jenter og gi dem opplæring i menstruell hygiene og bruk av sanitærprodukter i forbindelse med menstruasjon. Det skal også installeres drikkevannstanker og håndvaskfasiliteter i skolene, og lærere og voksenpersoner skal få opplæring i god hygienepraksis. Gjennom iWASH-prosjektet skal 4620 barn mellom tre og åtte år få stabil tilgang til rent drikkevann og 2200 jenter skal få toalettfasiliteter og opplæring i menstruell hygiene.

Det siste året har det vært økt fokus på håndvask og hygienerutiner som forebygger sykdom. Dessverre er det slik at rent vann og gode sanitæranlegg er en gode ikke alle har tilgang på. Right To Plays iWASH-prosjekt legger grunnlaget for barnas helse og deres rutiner rundt sykdomsforebygging og er et naturlig sted å starte. Jeg gleder meg til å sette i gang, forteller Gustav M. Witzøe, grunnlegger av W Initiative.

W Initiative støtter Right to Play og iWASH med 2 millioner kroner.

Om Right To Play

Right To Play ble opprettet i 2000 av Johann Olav Koss. I over 20 år har Right To Play vært til stede i noen av de vanskelige og mest utsatte landene i verden for å bidra til at barn går på skole og fullfører utdanning, får beskyttelse, overvinner fordommer, holder seg friske og blir styrket. For mer informasjon, besøk www.righttoplay.no 

Tilgang på rent vann og god hygienepraksis er livsviktig
Jimmy Vika
National Director Right To Play Norge