Slik jobber vi

W Initiative skal aktivt identifisere gode prosjekter som kan bidra positivt til FNs bærekraftsmål 2, 4, 5, 6 og 10.

W Initiative er en aktiv stiftelse som på løpende basis vil vurdere hvilke prosjekter som skal støttes. Det vil ikke være mulig å søke støtte hos stiftelsen.

W Initiative vil samarbeide med etablerte aktører og organisasjoner med kvalitetssikrede prosjekter. Prosjekter som får støtte av W Initiative skal rapportere til stiftelsen, hvordan pengene har blitt brukt og hvilke resultater prosjektene har ført til.

W Initiative vil på årlig basis gjøre rede for stiftelsens generelle tilstand, utdelinger, transaksjoner, hvilke land det er aktivitet i, vesentlige inntektskilder, styrehonorar og annen godtgjørelse, samt kontantstrømoppstilling.

W Initiative følger stiftelsesloven og styret er fullt ut ansvarlig for at stiftelsen blir drevet etter vedtektene og i samsvar med gjeldende lover.